حین و بعد از غذا

پنج کاری که حین غذاخوردن نباید انجام داد:

۱- غذاخوردن در مکان تاریک

۲- تنها غذاخوردن

۳- با شتاب و استرس غذاخوردن

۴- انجام کاری حین غذاخوردن (مثل مطالعه یا تماشای تلویزیون)

۵- خوردن انواع و اقسام خوردنیها بطور همزمان

 

 پنج کاری که بلافاصله بعداز غذاخوردن نباید انجام داد:

۱- نوشیدن آب یا چای

۲- خوردن میوه

۳- کشیدن سیگار

۴- حمام کردن

۵- خوابیدن

 

حین و بعد از غذا
Scroll to top