پیشگیری از حوادث کودکان

در کشور ما بیشتر چه حوادثی کودکان را تهدید می کند؟

در ایران حوادث و سوانح غیرعمدی دومین علل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال است. همچنین ۲۷% کل مصدومان حوادث مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانها را گروه سنّی زیر ۱۹ سال تشکیل می دهند.

شایعترین حوادثی که کودکان را تهدید می کند به ترتیب عبارتند از:

۱- حوادث ترافیکی

۲- ضربه یا برخورد با اجسام

۳- سقوط

۴- سوختگی ها و مسمومیت ها

چند توصیه برای پیشگیری از حوادث و سوانح کودکان

نوزادانی که غلت می زنند را در جای بلند قرار ندهید و کودکان را هنگام بازی تنها رها نکنید. اگر برای کودک خود دوچرخه، اسکیت و… تهیه می کنید خرید لوازم ایمنی مثل کلاه ایمنی و نظارت بر استفاده از آن را نیز فراموش نکنید.

نفت و بنزین را از دسترس کودکان دور کنید، سموم و حشره کش ها را در محلی امن قرار دهید و داروها را از دسترس کودکان خارج کنید. هیچگاه برای خوراندن دارو به کودکان آن را آب نبات و… معرفی نکنید.

پریزهای برق حفاظ دار باشند، اتو را بعد از استفاده در جای امن بگذارید و اگر کودک نوپا دارید از گذاشتن کتری روی بخاری جداً بپرهیزید. بخصوص حین کار با وسایل پخت و پز مراقبت کنید.

از سوار کردن کودکان در صندوق عقب! و صندلی جلوی ماشین خودداری کنید. کمربند ایمنی او را ببندید و برای کودکان کوچکتر از صندلی کودک استفاده کنید. هیچگاه کودک را در اتومبیل تنها نگذارید.

شیشه شیر کودک را از جنس نشکن انتخاب کنید و ظروف شکستنی را در اختیار او قرار ندهید. ابزار نوک تیز هم باید از دسترس او دور باشد. به کودکان بزرگتر هم نحوه حمل و استفاده صحیح ابزار نوک تیز را بیاموزید.

فراموش نکنید که آموزش نقش به سزایی در پیشگیری از حوادث کودکان دارد.

 

 

 

پیشگیری از حوادث کودکان
Scroll to top