بلوغ (۳)

فرزند خود را برای دوره بلوغ آماده کنید (۳)- بلوغ اجتماعی

در ایران بلوغ پسران اغلب بعداز پایان دوره دبستان رخ می دهد، اما فراموش نکنید که بلوغ یک اتفاق ناگهانی نیست؛ یک دوران است که تغییراتی به تدریج رخ می دهد و این دوران سالهای دبیرستان را هم معمولاً دربرمی گیرد.

بسیاری از ما شناخت درستی از بلوغ نداریم؛ مثلاً برخی سبز شدن صورت پسرشان را نشانه بلوغ می دانند! بعضی پرخاشگری او را !! و گروهی با توجه او به جنس مخالف یا بالعکس بر بلوغ وی صحه می گذارند!!! … که البته تمام این موارد بخشی از فرآیند بلوغ است. بلوغ در تعریف سه مرحله جسمی، روانی و اجتماعی دارد که به دنبال هم رخ می دهد. در آموزش ماههای قبل (فروردین و اردیبهشت) درمورد بلوغ جسمی و روانی نوشتیم و با مطلب بلوغ اجتماعی در این ماه (خرداد) مبحث بلوغ را به پایان می بریم:

بلوغ اجتماعی

بلوغ اجتماعی آخرین فرآیند از مرحله بلوغ است.

نوجوان به وجدان، عدالت و رفتار منصفانه بها می دهد و نسبت به عدم رعایت اصول اخلاقى از جانب بزرگترها واکنش نشان می دهد. در این مرحله است که با تأثیرات اکتسابى از محیط، صفات اخلاقى پسندیده و یا برعکس صفات نامطلوب در او رشد می کند.

بلوغ اجتماعی پسران اغلب تا ۲۰ سالگی به تکامل نمی رسد.

اولین علامت رشد اجتماعى حضور در گروه همسالان است. تشکیل این گروه ها در جهت کسب استقلال و فرار از تسلط بزرگترهاست.

ویژگى دیگر، تلاش در جهت کسب محبوبیت در میان همسالان است. فشارهاى گروهى همیشه مثبت نیستند؛ باید توان مبارزه با خواستهاى منفى گروه را به نوجوان خود بیاموزید تا به انحراف کشیده نشود.

نکته آخر: در جریان بلوغ نقش حامی را برای فرزند خود ایفا کنید. به فرزندتان اطمینان دهید می تواند به شما تکیه کند و همه چیز را بگوید. تغییرات طبیعی را بیماری تلقی نکنید اما ناهنجاریهای رفتاری را هم به حساب بلوغ نگذارید.                 

بلوغ (۳)
Scroll to top