پسوریازیس

بیماری پسوریازیس (داء الصدف) چیست؟

پسوریازیس یک اختلال پوستی همراه پوسته ریزی است. این عارضه پوست سر، آرنج ها، زانوها، قفسه سینه ، پشت ، بازوها، ساق ها، انگشتان دست و پا و چین بین باسن را درگیر می کند. مشخصه بیماری دوره های مکرر فروکش و عود بیماری است .

 

پسوریازیس
Scroll to top