تبخال

تبخال چیست؟

عامل ایجادکننده تبخال یک ویروس به نام “هرپس سیمپلکس” است. این ویروس هم می تواند در دهان و اطراف آن عفونت ایجاد کند و هم در نواحی تناسلی.

منبع و مخزن ویروس انسان است و از راه تماس مستقیم و نزدیک با ضایعات ایجاد شده و یا ترشحات آنها منتقل می شود.

تبخال دهانی معمولاً اولین بار در دوران کودکی ظاهر می شود و علایمی همانند تب، سردرد، ضعف، تهوع و استفراغ و سپس زخمهای دهانی ایجاد می کند اما پس از بهبود علایم، ویروس آن اغلب به صورت نهفته در اعصاب باقی می ماند.

در بقیه دوران زندگی هرگاه وضعیت فعالیت ویروس مساعد شود به صورت تاولهای ریز زخمی شونده در اطراف دهان و بینی خود را نشان می دهد.

عوامل مستعد کننده تبخال: ضعف سیستم ایمنی، آفتاب سوختگی، تب و…

تبخال
Scroll to top