بازیهای گروهی کودکان

چرا انجام بازیهای گروهی در کودکان اهمیت دارد؟

بازیهای گروهی علاوه بر نقش مهمشان در رشد و تکامل کودک، باعث میشوند او در تعامل با دیگران هم موفق تر باشد چراکه:

۱- با این بازیها قوانین اجتماعی را می آموزد.

۲- یاد می گیرد با دوستانش اهداف مشترکی داشته باشد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کند.

۳- خشم خود را کنترل کند و به نظر دیگران احترام بگذارد.

۴- سعی می کند از مهارتهای خودش استفاده کند.

۵- یاد می گیرد که در کنار هر برد، شکستی هم وجود دارد و باید با محرومیت و شکست کنار بیاید.

۶- می آموزد که در محور دنیا قرار ندارد! و برای اینکه بتواند روابطش با دیگران را ادامه دهد باید حق دیگران را هم محفوظ بدارد.

۷- و از بازیهای گروهی بیشتر لذت می برد.

 

چند توصیه برای بزرگترها جهت نظارت بهتر بر بازی کودکان:

۱- بر نقاط مثبت هر یک از کودکان تمرکز کنید و از مقایسه آنها با هم بپرهیزید تا باعث ایجاد رقابت ناسالم میان آنها نشوید.

۲- لازم است به بچه ها آموزش دهید که محبت خود را به یکدیگر و در عمل ابراز کنند.

۳- تشویق کودکی که رفتار مناسبی دارد موثرتر از تنبیه کودکی است که رفتار مناسب ندارد.

۴- بهترین روش برای برخورد با کودکانی که با هم خشونت فیزیکی انجام داده اند این است که از ارتباط و بازی با یکدیگر برای مدت خاصی محروم شوند.

۵- همانطور که رفتار نامناسب یک کودک در بازیهای گروهی سزاوار تنبیه است، سخن چینی کودکی که مرتب این موارد را به شما اطلاع می دهد هم اینگونه است. برای سخن چینی هم تنبیهی درنظر بگیرید که این رفتار در میان کودکان تقویت نشود.

بازیهای گروهی کودکان
Scroll to top