بلوغ (۲)

فرزند خود را برای دوره بلوغ آماده کنید (۲)- بلوغ روانی

در ایران بلوغ پسران اغلب بعداز پایان دوره دبستان رخ می دهد، اما فراموش نکنید که بلوغ یک اتفاق ناگهانی نیست؛ یک دوران است که تغییراتی به تدریج رخ می دهد و این دوران سالهای دبیرستان را هم معمولاً دربرمی گیرد.

بسیاری از ما شناخت درستی از بلوغ نداریم؛ مثلاً برخی سبز شدن صورت پسرشان را نشانه بلوغ می دانند! بعضی پرخاشگری او را !! و گروهی با توجه او به جنس مخالف یا بالعکس بر بلوغ وی صحه می گذارند!!! … که البته تمام این موارد بخشی از فرآیند بلوغ است. بلوغ در تعریف سه مرحله جسمی، روانی و اجتماعی دارد که به دنبال هم رخ می دهد. در آموزش ماه قبل (فروردین) درمورد بلوغ جسمی نوشتیم و مطلب این ماه به بلوغ روانی می پردازیم:

بلوغ روانی

مهمترین تغییرات روانى دوران بلوغ در پسران عبارت است از:

تشدید احساسات و عواطف،

تمایل به گوشه گیری،

احساس دلتنگی و خستگی،

کاهش اعتماد به نفس،

شرم و حیای بیش ازحد،

پرخاشگری،

ناسازگاری،

کج خلقی

و استرس

احساسات متعدد قوى و غیرقابل پیش‌بینى در نوجوان بوجود می آید که گاه در تضاد با یکدیگرند و سبب نوسانات خلق و رفتار میشود. تغییرات دوره بلوغ را برخی از والدین غیرقابل تحمل می دانند چراکه اگر بتوان با امر و نهی یک کودک ۱۰ ساله را به خوبی اداره کرد نمی‌توان با جوان ۱۶ ساله به همان صورت برخورد نمود.

بلوغ جسمی علائم دیدنی دارد اما بلوغ روانی فرآیندی است که ظهور خارجی آشکار ندارد. حدود چهار تا شش سال پس از بلوغ جسمی، بلوغ روانی حادث می شود. وقوع آن (تکمیل مرحله بلوغ) را از روی سه نتیجه در می یابیم:

الف) ثبات: فرزندان ما در این مرحله به آرامش و وقار می رسند.

ب) خود شیفتگی: یعنی به خودشان توجه می کنند و زمانی را در کنار آیینه  می گذارند. این خصلت چنان مهم است که اگر نوجوانی به فکر خودش نباشد و ناآراسته باشد می توان به افسردگی او پی برد و برای درمان اقدام کرد.

ج) تغییر گرایش: به تدریج گرایش به همجنسان تبدیل به گرایش به جنس مخالف میشود که این امر نیازمند آموزش و مراقبت است.

 

بلوغ (۲)
Scroll to top