کارگاه آموزشی از جوانی تا سالمندی

دوره آموزشی ضمن خدمت تابستان ۱۳۹۵ – ویژه کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم

کارگاه یک روزه (رایگان- اختیاری) که با حضور ۱۶ نفر از همکاران در تاریخ شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۶ از ساعت ۸ الی ۱۲ در سالن کنفرانس مقطع متوسطه دو برگزار شد. اسامی شرکت کنندگان از این قرار است:

همکاران ستادی: سرکار خانم کهنی

مقطع دبستان یک: سرکار خانم ها: جهاندار- حمزه لو- رحیمی- رضوی- فراهانی- فلاح

مقطع دبستان دو: جناب آقایان: آقاجانی- پیکی نژاد- محمدعلی

مقطع متوسطه یک: هیچکدام از همکاران شرکت نکردند

مقطع متوسطه دو:  جناب آقایان: اردبیلی- جعفریان- جمشیدی- حیدری- کاغذچی- واقفی

بخشمبحثعنوانارائه دهنده

اول

(۸-۱۰)

اولپیش گفتاردکتر سمیه امیری مقدم
دومجوانی (از ۱۸ الی ۳۵ سالگی)دکتر سمیه امیری مقدم

دوم

(۱۰-۱۲)

سوممیان سالی (از ۳۵ الی ۶۵ سالگی)دکتر زینب امیری مقدم
چهارمسالمندی (بعداز ۶۵ سالگی)دکتر سمیه امیری مقدم

برای دانلود اسلایدها  و جزوه تکمیلی کلیک کنید

 

نتایج نظرسنجی

هر ۱۶ نفر شرکت کننده در کارگاه در نظرسنجی کتبی و بدون نام برنامه شرکت کردند. بیشترین رضایت شرکت کنندگان از مبحث سالمندی بود. سایر نتایج از این قرار است:

کارگاه آموزشی از جوانی تا سالمندی
Scroll to top