دسترسی به فایل پی.دی.اف پیک سلامت بهار دانش آموزی فراهم شد

فصلنامه پیک دانش آموزی مجتمع معلم

آخرین شماره از دوره هفتم پیک سلامت دانش آموزی (بهار ۹۵) قبلاً منتشر و در میان دانش آموزان چهار مقطع توزیع شده است. فایل پی.دی.اف این شماره از پیک، هم اکنون در سایت آپلود شده و در دسترس والدین، همکاران و دانش آموزان عزیز قرار دارد. روی “پیک سلامت” کلیک کنید.

دسترسی به فایل پی.دی.اف پیک سلامت بهار دانش آموزی فراهم شد
Scroll to top