معاینات قلب، ریه، وضعیت عمومی و فشار خون پایان یافت

 

معاینات قلب، ریه و وضعیت عمومی در بدو ورود به هر مقطع انجام می گیرد. معاینات امسال بهمن و اسفندماه در مقاطع دبستان (۱و۲) و فروردین ماه در مقطع دوره اول متوسطه انجام شد.  [به دلیل تغییر سیستم آموزشی در مقطع دوره دوم دبیرستان امسال ورودی جدید نداشتیم].

  معاینات فشار خون همه در تمام پایه های دوره اول و دوم دبیرستان انجام می شود که به تدریج طی سه ماه گذشته انجام شده است. 

معاینات قلب، ریه، وضعیت عمومی و فشار خون پایان یافت
Scroll to top