دوفصلنامه پیک سلامت کارکنان همراه با نظرسنجی

پیک سلامت پاییز و زمستان ۹۴ با شماره مسلسل ۱۲ طی بهمن ماه منتشر و میان کارکنان مجتمع توزیع شد. همراه با این شماره از نشریه نظرسنجی هم توزیع شد که ۵۷ نفر از همکاران به آن پاسخ دادند.

طبق نظر ۶۷% همکاران قرار بر ادامه انتشار نشریه شد. همچنین با توجه به نظرات کارکنان، شماره های آینده نشریه با تغییرات کیفی (طراحی صفحه مطلوب تر و مشارکت بیشتر همکاران) فقط میان همکاران علاقمند که تقاضای اشتراک نشریه را داشته باشند توزیع خواهد شد.

لذا از همکاران علاقمند به دریافت نشریه خواهشمندیم که حداکثر تا دهم اسفند ۹۴، درخواست اشتراک خود را به واحدپزشکی تحویل دهند. نسخه پی.دی.اف شماره اخیر هم در سایت واحدپزشکی قابل دانلود است؛ کلیک کنید

دوفصلنامه پیک سلامت کارکنان همراه با نظرسنجی
Scroll to top