معاینات دندانپزشکی انجام شد

 

 

معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ مقطع دبستان ۱ و ۲ و پایه هفتم مقطع متوسطه ۱ انجام شد و نتایج آن به تدریج در سایت نسیم قرار خواهد گرفت. اولیای گرامی این دانش آموزان جهت کسب اطلاع از نتیجه معاینات فرزندشان می توانند طی چند روز آینده به صفحه نسیم مراجعه نمایند. 

معاینات دندانپزشکی انجام شد
Scroll to top