پیک سلامت زمستان منتشر شد

 

 

فصلنامه زمستانی پیک سلامت دانش آموزان به تفکیک ۴ مقطع تحصیلی منتشر شد و در مقاطع در حال توزیع است. والدین گرامی می توانند با کلیک روی پیک سلامت فایل پی دی اف آن را دریافت و مطالعه نمایند و در صورتی که فرزند شما این فصلنامه را دریافت نکرده است موضوع را از مقاطع پیگیری نمایند. 

پیک سلامت زمستان منتشر شد
Scroll to top