معاینات بینایی مقطع دبستان انجام شد

 

      

بدین وسیله به اطلاع اولیای محترم دانش آموزان مقاطع دبستان ۱و۲ می رساند که معاینات بینایی این دو مقطع انجام شده است. اولیای گرامی این دانش آموزان جهت کسب اطلاع از نتیجه معاینات بینایی فرزندشان می توانند به صفحه نسیم مراجعه نمایند.

 

معاینات بینایی مقطع دبستان انجام شد
Scroll to top