معاینات رشد مقاطع دبستان انجام شد

 

 

بدین وسیله به اطلاع اولیای محترم دانش آموزان مقاطع دبستان ۱ و ۲ می رساند که معاینات مربوط به رشد (قد و وزن) دانش آموزان این دو مقطع انجام شده است.

اولیای گرامی دانش آموزان دبستان ۱ جهت کسب اطلاع از نتیجه معاینه رشد فرزندشان می توانند به نرم افزار سلامت یار مدرسه (نسیم) مراجعه نمایند. ضمنا نتایج معاینات رشد دانش آموزان دبستان ۲ نیز به زودی از طریق نسیم در دسترس خواهد بود. 

معاینات رشد مقاطع دبستان انجام شد
Scroll to top