کارگاه آموزشی از تولد تا نوجوانی

دوره آموزشی ضمن خدمت تابستان ۱۳۹۴ – ویژه کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم

کارگاه ۲ روزه با یک امتیاز ضمن خدمت که با حضور همکاران هر چهار مقطع مجتمع برگزار شد.

زندگی از تولد تا نوجوانی به شش دوره تقسیم میشود که به همین ترتیب ارائه میشود:

جلسه

مبحث

عنوان

ارائه دهنده

روز اول:

شنبه

۲۴ مرداد

اول

نوزادی (از تولد تا پایان یک ماهگی)

دکتر سمیه امیری مقدم

دوم

شیرخوارگی (از یک ماهگی تا یک سالگی)

دکتر زینب امیری مقدم

سوم

نوباوگی (یک الی سه سالگی)

دکتر سمیه امیری مقدم

روز دوم:

شنبه

۳۱ مرداد

اول

خردسالی (سه الی شش سالگی)

دکتر زینب امیری مقدم

دوم

کودکی (شش الی دوازده سالگی)

دکتر سمیه امیری مقدم

سوم

نوجوانی ( دوازه الی هجده سالگی)

دکتر سمیه امیری مقدم

 

برای دانلود اسلایدها کلیک کنید

برای دانلود جزوه تکمیلی کلیک کنید

کارگاه آموزشی از تولد تا نوجوانی
Scroll to top