اسامی برندگان مسابقه تقویم سلامت

مسابقه تقویم سلامت در غرفه واحدپزشکی در نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی (۱۷ و ۱۸ اردیبهشت) برگزار شد.

اسامی برندگان مسابقه تقویم سلامت

الف- دانش آموزان دبستانی

پایه اول: ابوترابی، امیری مقدم، شیرالی، علاء الدینی

پایه دوم: جعفری نعیمی، داودیان، کیانی، یکانی

پایه سوم: جعفری نعیمی

پایه پنجم: جوکار، سلطان زاده

پایه ششم: خضرایی، کازرونی، میرنجفی زاده

* توضیح: طبق قرعه کشی جایزه (کیف کمکهای اولیه کمری) به دانش آموزان ابوترابی (اول) و میرنجفی زاده (ششم) اهدا شد

ب- دانش آموزان دبیرستانی

پایه هفتم: سیمین پور، نظری

پایه هشتم: صحتکار، یوسفی

دوم دبیرستان: آشوری، مقیمی

* توضیح: طبق قرعه کشی جایزه (کیف کمکهای اولیه کمری) به دانش آموزان صحتکار (هشتم) و مقیمی (دوم) اهدا شد

ج- اولیای دانش آموزان و کارکنان مجتمع

سرکار خانم ها: آبرودی، اسکندریان، بهادری، جهاندار، جهان میرزایی، حسینی، حمزه لو، رحیمی، رضوی، صداقت، صفائی، طاولی، طوسی، عبادی، عطایی، فامورزاده، فرهنگ، کیانی، کیائی، مشیری، مظاهری، مقدس تفرشی، ولیان

* توضیح: طبق قرعه کشی جایزه (کیف کمکهای اولیه خودرویی) در روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت  به سرکارخانم صفائی و روز جمعه هجدهم اردیبهشت به سرکار خانم جهاندار اهدا شد

 

جناب آقایان: مهدی امیری مقدم، بابازاده، پیکی نژاد، جعفریان، حاجب، رضائی نژاد، زردکوهی، شیرچی، عبادی، علاءالدینی، محمداسماعیل علوی، منصور علوی، فرهنگ، کاظمی، کردی، کیانی، وجودی، هیزجی

* توضیح: طبق قرعه کشی جایزه (کیف کمکهای اولیه خودرویی) در روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت  به جناب آقای هیزجی و روز جمعه هجدهم اردیبهشت به جناب آقای محمداسماعیل علوی اهدا شد

اسامی برندگان مسابقه تقویم سلامت
Scroll to top