تغییر مکان واحد پزشکی

واحد پزشکی به زودی تغییر مکان خواهد داشت و انشاءالله از اول سال تحصیلی جدید (۹۴-۱۳۹۳) در مکان جدید به دانش آموزان و کارکنان مجتمع آموزشی فرهنگی پسرانه معلّم خدمت رسانی خواهد کرد.

آدرس جدید واحد پزشکی: مقطع راهنمایی (دبیرستان- دوره اول)، طبقه همکف، محل سابق مرکز مهارتها

درمورد تغییرات احتمالی شماره تلفن مستقیم و داخلی بعداً اطلاع رسانی می شود.

تغییر مکان واحد پزشکی
Scroll to top