کارگاه آموزشی سرطان را بهتر بشناسیم

دوره آموزشی ضمن خدمت تابستان ۱۳۹۳ – ویژه کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم

کارگاه ۲ روزه با یک امتیاز ضمن خدمت که با حضور همکاران هر چهار مقطع مجتمع برگزار شد.

جلسه

مبحث

عنوان

ارائه دهنده

روز اول:

شنبه

۲۵ مرداد

اول

سرطان چیست

دکتر سمیه امیری مقدم

دوم

شیوع سرطان

سوم

عوامل مستعد کننده

دکتر زینب امیری مقدم

چهارم

عوامل پیشگیرانه

روز دوم:

شنبه

۱ شهریور

اول

آشنایی با سرطان های اعضای مختلف بدن

دکتر سمیه امیری مقدم

دوم

آزمایشهای تشخیصی و غربالگریهای توصیه شده

 

برای دانلود اسلایدهای جلسه اول و جلسه دوم کلیک کنید

و برای دانلود جزوات تکمیلی (بروشورهای آموزشی) روی عناوین زیر کلیک کنید:

 

     

 

    

    

   

      

   

    

کارگاه آموزشی سرطان را بهتر بشناسیم
Scroll to top