چهارمین آموزش تابستانه واحدپزشکی برای همکاران برگزار شد

تابستان امسال هم واحد پزشکی برنامه آموزش ضمن خدمت ویژه همکاران برگزار کرد. برنامه امسال با عنوان “سرطان را بهتر بشناسیم” طی دو جلسه در روزهای شنبه ۲۵ مرداد و شنبه اول شهریور برگزار شد که همکارانی از چهار مقطع مجتمع در آن حضور به هم رساندند.

گزارش کامل تر به همراه اسلایدها و جزوه های تکمیلی این برنامه به زودی در سایت قرار خواهد گرفت (در بخش آموزش و پیشگیری، قسمت آموزشهای حضوری)

لطفا منتظر باشید

چهارمین آموزش تابستانه واحدپزشکی برای همکاران برگزار شد
Scroll to top