نتایج نهایی معاینات سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

همکاران گرامی و اولیای عزیز

نتایج آماری کلیه معاینات انجام شده سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ (به جز معاینات اسکلتی) تدوین شده و هم اکنون در سایت قابل مشاهده است.

برای اطلاع از نتایج آماری معاینات از منوی سمت راست، گزینه “معاینات غربالگری” را انتخاب کنید.

برای اطلاع از نتایج معاینات فرزندتان، از طریق نسیم آنلاین وارد صفحه سلامت شخصی ایشان شوید و سربرگ “کارت سلامت” را انتخاب کنید سپس با انتخاب پایه تحصیلی ایشان در سال ۹۳-۹۲ از نتایج معاینات مطلع شوید.

نتایج نهایی معاینات سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲
Scroll to top