مژده به همکاران: ارتقاء نسیم آنلاین

نرم افزار سلامت یار مدرسه (نسیم) در بخش “کارکنان” ارتقاء یافت. در حال حاضر کلیه همکاران مجتمع آموزشی معلّم می توانند با مراجعه به صفحه سلامت شخصی خود در نسیم آنلاین از نتایج معاینات اولیه، آزمایشها و سایر موارد ثبت شده خود در واحد پزشکی مطلع شوند و حتی ریزجزئیات مراجعات خود به واحد پزشکی را مشاهده نمایند.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتر برای استفاده از قابلیتهای نسیم آنلاین دارید با کلیک روی “راهنمای گام به گام برای همکاران” فایل پی.دی.اف راهنما را دانلود و مطالعه کنید.

مژده به همکاران: ارتقاء نسیم آنلاین
Scroll to top