پایان معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

با انجام معاینات دندانپزشکی پایه اول دبیرستان توسط جناب آقای دکتر نظری مقدم (در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۲) پرونده معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی جاری بسته شد. معاینات مقاطع دبستان یک، دبستان دو و راهنمایی (پایه هفتم) هم پیشتر به ترتیب توسط سرکار خانم دکتر حسنی (دی ۹۲)، خانم دکتر رفیعی راد (بهمن ۹۲) و جناب آقای دکتر افتخاری (آبان ۹۲) انجام شده بود.

درحال حاضر اولیای دانش آموزان پایه های آمادگی تا چهارم دبستان و پایه هفتم می توانند با مراجعه به سایت نسیم از نتیجه معاینه فرزندشان مطلع شوند و نتایج معاینات پایه های پنجم، ششم و اول دبیرستان هم به زودی وارد سامانه خواهد شد.

پایان معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲
Scroll to top