ارائه گزارش واحد پزشکی در همایش افتتاحیه مرکز مشاوره

واحد پزشکی در همایش افتتاحیه “مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی” گزارش خلاصه ای از فعالیتهای واحد (از ابتدای تاسیس تاکنون) ارائه کرد

برای مشاهده محتوای گزارش کلیک کنید

ارائه گزارش واحد پزشکی در همایش افتتاحیه مرکز مشاوره
Scroll to top