معاینات دندانپزشکی

جهت آگاهی شما به اطلاع می رساند که برنامه معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ به قرار زیر است:

دبستان یک (همه دانش آموزان) : معاینات توسط سرکار خانم دکتر حسنی در تاریخ یکشنبه ۹۲/۱۰/۲۲ انجام شد و نتایج به زودی وارد بانک داده نسیم خواهد شد.

دبستان دو (همه دانش آموزان) : معاینات برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۹۲/۱۱/۸ و ۹۲/۱۱/۹) توسط سرکار خانم دکتر رفیعی راد پیش بینی شده است و انشاءالله انجام خواهد شد.

راهنمایی (پایه هفتم) : معاینات توسط جناب آقای دکتر افتخاری در تاریخ چهارشنبه ۹۲/۸/۱۵ انجام شده و نتایج وارد بانک داده نسیم شده است. لذا اولیای گرامی می توانند با مراجعه به صفحه سلامت شخصی فرزندشان از وضعیت دندانپزشکی ایشان مطلع شوند.

دبیرستان (پایه اول) : معاینات برای روز دوشنبه ۹۲/۱۱/۶ توسط جناب آقای دکتر نظری مقدم پیش بینی شده است و انشاءالله انجام خواهد شد.

معاینات دندانپزشکی
Scroll to top