قابل توجه اولیای دانش آموزان دبستان دو

نتایج معاینات دندانپزشکی، قلب، ریه و وضعیت عمومی دانش آموزان دبستان دو که زمستان ۹۱ انجام شده بود وارد بانک داده نسیم شده است و از هم اکنون اولیای محترم می توانند با مراجعه به صفحه سلامت شخصی فرزندشان از نتایج آگاه شوند. قابل توجه است که معاینات دندانپزشکی برای کلیه دانش آموزان و معاینات قلب، ریه و وضعیت عمومی بر روی دانش آموزان پایه سوم به علاوه ورودیهای امسال مدرسه انجام شده است. لطفاً پس از رویت نتایج به توصیه های مندرج در کارت سلامت هم توجه فرمایید.

قابل توجه اولیای دانش آموزان دبستان دو
Scroll to top