دانش آموزان ورودی امسال دبستان یک مورد معاینه قلب و ریه قرار گرفتند

نو آموزان آمادگی و پیش دبستان در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۱ و ورودیهای امسال پایه های اول و دوم در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۱ مورد معاینه قلب، ریه و وضعیت عمومی قرار گرفتند. اولیای محترم به زودی (از طریق سایت نسیم) در جریان نتیجه معاینات قرار خواهند گرفت.

دانش آموزان ورودی امسال دبستان یک مورد معاینه قلب و ریه قرار گرفتند
Scroll to top