معاینات مقطع دبیرستان

معاینات فشارخون دانش آموزان مقطع دبیرستان به پایان رسید و نتایج آن به تدریج وارد بانک داده نسیم آنلاین می شود. به زودی اولیای گرامی با مراجعه به صفحه سلامت شخصی فرزندشان از نتایج معاینات مطلع خواهند شد. این معاینات برای پایه اول دبیرستان مفصل تر انجام شد و علاوه بر فشارخون شامل سمع قلب و ریه و نیز بررسی وضعیت عمومی دانش آموزان بود.

معاینات مقطع دبیرستان
Scroll to top