اسفند ۹۷

رسول خدا صلّى اللّٰه علیه و آله فرمود: رضایت و خوشنودى خداوند با خوشنودى پدر و مادر است و خشم خداوند به همراه خشم و غضب پدر و مادر است

                            مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، ج ۱، ص ۳۲۳

همراهان گرامی!

اسفند ماه فرارسید … اسفندماه امسال با روز مادر و پدر مقارن شده است؛ در تمام لحظات عمر باید قدردان والدین خود باشیم اما امیدواریم که در این روزهای شتاب آلود ماه پایانی سال، بیشتر از همیشه وظیفه فرزندی به جای آوریم.

در طی ۵ ماه گذشته معاینات ذیل انجام شده است:

دبستان یک: معاینات دندانپزشکی، رشد و بینایی تمام پایه ها– معاینات قلب و ریه، وضعیت عمومی پیش دبستان و ورودیهای جدید

دبستان دو:  معاینات دندانپزشکی، رشد و بینایی تمام پایه ها– معاینات قلب و ریهوضعیت عمومی سوم و ورودیهای جدیدساختار قامتی سوم

متوسطه یک: معاینات رشد-فشارخون تمام پایه هادندانپزشکی و ساختار قامتی هفتم– معاینات قلب و ریهوضعیت عمومی هفتم و ورودیهای جدید

متوسطه دو: معاینات فشارخون تمام پایه ها– معاینات رشد دهم و یازدهم– معاینات قلب و ریهوضعیت عمومی دندانپزشکی ساختار قامتی دهم

و دو معاینه باقی مانده نیز ان شاء الله اسفندماه انجام خواهد شد که عبارتنداز:

دبستان یک: معاینات تکامل پیش دبستان

متوسطه دو: معاینات رشد پایه دوازدهم

به نسیم مراجعه و از نتایج معاینات فرزندتان مطلع شوید. دفترچه راهنمای نسیم شما را در کار با سامانه یاری می کند.

لطفاً همچنان با ما باشید…

اسفند ۹۷
Scroll to top