آذر ۹۷

خدا ز روی محبت به ما محمّد داد

حواله از لب شکّرفشان احمد داد

به لطف حضرت سرمد جهان معطّر شد

ز نور روی محمّد، زمین منوّر شد

        احمد مهرداد                               

 

همراهان گرامی!

آذر ماه فرارسید و روزهای آغازین آن معطّر به شمیم ولادت پیامبر مهربانی هاست. ایام مبارک…

 

در دو ماهی که از آغاز سال تحصیلی جاری گذشت معاینات ذیل انجام شده است:

دبستان یک: معاینات رشد برای تمام پایه ها

دبستان دو:  معاینات بینایی برای تمام پایه ها

متوسطه یک: معاینات فشارخون برای تمام پایه ها– معاینات قلب و ریه، وضعیت عمومی پایه هفتم

متوسطه دو: معاینات فشارخون برای تمام پایه ها– معاینات قلب و ریه، وضعیت عمومی و ساختار قامتی پایه دهم

 

داده های مربوط به معاینات فشارخون متوسطه یک و نیز قلب و ریه، و وضعیت عمومی هفتم و دهم وارد نرم افزار سلامت یار مدرسه (نسیم) شده و در دسترس اولیای گرامی قرار دارد. سایر معاینات نیز در اولین فرصت وارد بانک داده نسیم خواهد شد. برای آذرماه هم این معاینات پیش بینی شده است؛

معاینات بینایی دبستان یک

ادامه معاینات رشد دبستان دو، متوسطه یک و دو

معاینات قلب و ریه- وضعیت عمومی پایه سوم (دبستان دو) 

 

لطفاً در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ هم با ما باشید…

آذر ۹۷
Scroll to top