اردیبهشت ماه

۱-۷ اردیبهشت: هفته ملی سلامت

۲ اردیبهشت: روز جهانی زمین پاک

۵ اردیبهشت: روز جهانی مالاریا

۷ اردیبهشت: روز ایمنی حمل و نقل

۸ اردیبهشت: روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی

۱۱ اردیبهشت: روز جهانی آسم و آلرژی

۱۵ اردیبهشت: روز جهانی ماما

۱۸ اردیبهشت: روز بیماریهای خاص و صعب العلاج

۱۸ اردیبهشت: روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

۳۰ اردیبهشت: روز ملی جمعیت

۳۱ اردیبهشت: روز ملی اهدای عضو

اردیبهشت ماه
Scroll to top