اردیبهشت ماه

۱-۷ اردیبهشت: هفته ملی سلامت

۲ اردیبهشت: روز جهانی زمین پاک

۵ اردیبهشت: روز جهانی مالاریا

۸ اردیبهشت: روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی

۱۳ اردیبهشت: روز جهانی آسم و آلرژی

۱۵ اردیبهشت: روز جهانی ماما

۱۸ اردیبهشت: روز جهانی تالاسمی

۱۸ اردیبهشت: روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

۲۳ اردیبهشت: روز جهانی پارکینسون

اردیبهشت ماه
Scroll to top