وضعیت عمومی

معاینات وضعیت عمومی؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

 معاینه کننده: پزشک مجتمع

معاینات سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ توسط پزشک مجتمع و به تدریج طی سال تحصیلی انجام شد.

برای اطلاع از وضعیت عمومی سلامت فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

در این معاینات مواردی مثل احتمال کم خونی، بزرگی تیروئید، مشکلات پوستی و… بررسی می شود. همچنین به ناهنجاریهای رفتاری همانند ناخن جویدن نیز توجه میشود. نتایج آماری معاینات به شرح زیر است :

از مجموع ۲۶۵ دانش آموز بررسی شده؛

وضعیت عمومی سلامت ۱۲۸ نفر (۴۸%) طبیعی و بدون مشکل بود

و برای سایرین به تناسب مشکل، توصیه های مختلف از جمله ویزیت و پیگیری مشکل، ارجاع به متخصص یا انجام آزمایش صورت گرفت.

مشکلات بررسی شده به صورت زیر طبقه بندی شدند (در برخی افراد بیش از یک نوع مشکل تشخیص داده شده است):

ناهنجاریهای پوست، مو و ناخن: ۴۵ نفر (۱۷%)

وجود نشانگرهای مشکلات داخلی (مثلاً کمخونی ): ۸۶ نفر (۳۲%)

سایر موارد و مشکلات: ۸ نفر (۳%)

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات وضعیت عمومی سلامت را به تفکیک مقطع نشان می دهد:

در مقطع متوسطه دو موارد غیرطبیعی در وضعیت عمومی سلامت بیشتر هستند.

 

* و نمودار زیر هم نشان می دهد در هر مقطع کدام اقدامات تکمیلی و به چه میزان توصیه شده است:

 

وضعیت عمومی
Scroll to top