قلب و ریه

معاینات قلب و ریه؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

 معاینه کننده: پزشک مجتمع

نتایج آماری آخرین معاینات انجام شده :

معاینات قلب و ریه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ توسط پزشک مجتمع و به تدریج طی سال تحصیلی انجام شد.

 

 برای اطلاع از وضعیت قلب و ریه فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات به شرح زیر است :

از مجموع ۲۶۳ دانش آموز بررسی شده؛

وضعیت قلبی ۲۵۱ نفر (۹۵%) و وضعیت ریوی ۲۲۵ نفر (۸۶%) طبیعی و بدون مشکل بود

از میان موارد غیرطبیعی، ۴ نفر برای بررسیهای تخصصی قلب و ۸ نفر برای بررسیهای تخصصی ریه ارجاع شدند

سایر توصیه های داده شده عبارت بود از:

توصیه به درمان آلرژی

توصیه به معاینه مجدد

پیگیری و ادامه درمان

و…

* دو نمودار زیر نتایج کلی معاینات قلب و ریه را به درصد نشان می دهد:

* و نمودار زیر هم نتایج تفکیکی در مقطع را به درصد نشان می دهد:

 

درصد بالای مشکلات ریوی در دانش آموزان دبستانی که اغلب ناشی از آلرژی های تنفسی می باشد نیازمند توجه است

قلب و ریه
Scroll to top