قلب و ریه

health_note
معاینات قلب و ریه؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

معاینه کننده: پزشک مجتمع

معاینات قلب و ریه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به تدریج طی ماههای آبان الی بهمن انجام شد.

 برای اطلاع از وضعیت قلب و ریه فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات به شرح زیر است :

از مجموع ۳۲۳ دانش آموز بررسی شده؛

وضعیت قلبی ۲۹۱ نفر (۹۰%) و وضعیت ریوی ۲۸۱ نفر (۸۷%) طبیعی و بدون مشکل بود

از میان موارد غیرطبیعی، ۱۳ نفر برای بررسیهای تخصصی قلب و ۹ نفر برای بررسیهای تخصصی ریه ارجاع شدند

سایر توصیه های داده شده عبارت بود از:

توصیه به معاینه مجدد

پیگیری و ادامه درمان

و…

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات قلب و ریه را برحسب تعداد نشان می دهد:

* و نمودار زیر هم نتایج تفکیکی مقاطع را به درصد نشان می دهد:

 

درصد بالای موارد مشکوک ریوی دانش آموزان دبستان یک  اغلب ناشی از آلرژی های تنفسی و نیازمند توجه است.

درصد بالای موارد مشکوک قلبی دانش آموزان متوسطه دو به علت موارد متعدد چاقی شدید است که در سمع قلب معاینات اولیه ایجاد اختلال می کند و نیازمند به بررسی با تجهیزات تخصصی است.

قلب و ریه
Scroll to top