فشار خون

معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول و دوم، برای تمام پایه ها سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: واحد پزشکی

معاینات فشارخون سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ توسط واحدپزشکی مجتمع و طی ماههای مهر و آبان انجام شد.

 

برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

از مجموع ۴۱۲ دانش آموز بررسی شده؛

* فشارخون ۳۵۱ نفر طبیعی بود (۸۵  %).

* برای ۱۵ نفر فشارخون پایین یا نسبتاً پایین ثبت شد (۴  %)

* و ۴۵ دانش آموز فشارخون بالا یا نسبتاً بالا داشتند (۱۱  %)

برخی اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات: 

* پیوست کردن توصیه کتبی به کارت سلامت ۲۹ دانش آموز در نسیم آنلاین

* توصیه به انجام آزمایشهای تکمیلی برای ۳ دانش آموز

* ارجاع ۲۲ نفر به متخصص داخلی یا قلب

دو نمودار زیر وضعیت فشارخون در دو مقطع متوسطه۱ و متوسطه۲ را برحسب درصد نشان می دهد

نمودارها نشان می دهد که برخلاف سالهای گذشته درصد دانش آموزان دچار فشارخون بالا در مقطع متوسطه یک نسبت به متوسطه دو پیشی گرفته که یک زنگ خطر جدی برای نسل نوجوان است.

و مقایسه تفکیکی پایه ها را نیز در نمودار زیر ببینید:

فشار خون
Scroll to top