فشار خون

معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول و دوم، برای تمام پایه ها سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: واحد پزشکی

معاینات فشارخون سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ توسط واحدپزشکی مجتمع و به تدریج طی ماههای آبان الی بهمن ۹۸ انجام شد.

 

برای اطلاع از وضعیت فشارخون فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

از مجموع ۴۳۲ دانش آموز بررسی شده؛

* فشارخون ۳۹۷ نفر طبیعی بود (۹۲ %).

* برای ۹ نفر فشارخون پایین یا نسبتاً پایین ثبت شد (۲ %)

* و ۲۶ دانش آموز فشارخون بالا یا نسبتاً بالا داشتند (۶ %)

برخی اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات: 

* پیوست کردن توصیه کتبی به کارت سلامت ۲۰ دانش آموز در نسیم آنلاین

* توصیه به انجام آزمایشهای تکمیلی برای ۴ دانش آموز

* ارجاع ۱۲ نفر به متخصص داخلی یا قلب

دو نمودار زیر وضعیت فشارخون در دو مقطع متوسطه۱ و متوسطه۲ را برحسب تعداد نشان می دهد

نمودار امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر دانش آموزان دچار فشارخون بالا در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.

و مقایسه تفکیکی پایه ها را نیز در نمودار زیر ببینید (بر حسب درصد):

وضعیت دانش آموزان پایه دهم امسال از نظر فشارخون بالا نامطلوب است.

فشار خون
Scroll to top