دندانپزشکی

معاینات دندانپزشکی؛ در دبستان، سالیانه و در متوسطه، فقط در سال ورود (هفتم و دهم) انجام می شود.

معاینه کنندگان: دندانپزشکان عضو کمیته پزشکی مجتمع

معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ طی ماههای دی و بهمن انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام معاینه دندانپزشکی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۱               سرکار خانم دکتر آل بویه

دبستان ۲               جناب آقای دکتر جعفری نعیمی و گروه همراه

متوسطه۱              سرکار خانم دکتر حسنی

متوسطه۲              جناب آقای دکتر شهرابی

برای اطلاع از وضعیت دندانهای فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات دندانپزشکی از این شرح است؛

از مجموع ۴۶۴ دانش آموز بررسی شده؛

۱۵۵ نفر دچار پوسیدگی دندان شیری (۳۳  %) و ۱۳۹ نفر هم مبتلا به پوسیدگی دندان دائمی (۳۰  %) بودند.

در ۱۳ مورد توصیه به کشیدن دندان (شیری) و به سایرین ترمیم دندان توصیه شد

سایر توصیه های درمانی به شرح زیر می باشد:

ارتودنسی: ۶۵ نفر (۱۴ %)

جرم گیری: ۵۹ نفر (۱۳ %)

فیشورسیلانت: ۸۸ نفر (۱۹ %)

* درصد افراد دارای دندان پوسیده (ترمیم نشده) را در نمودار زیر مشاهده کنید:

آمار حدود ۷۰ درصدی دانش آموزان دچار پوسیدگی دندان دائمی در پایه دهم واقعاً نگران کننده است.

* نمودار زیر هم متوسط تعداد دندان پوسیده (ترمیم نشده) دانش آموزان هر پایه را نشان می دهد:

اینکه هر دانش آموز سوم دبستان به طور متوسط بیش از چهار دندان پوسیده در دهان دارد که یکی از آنها دندان دائمی است واقعاً جای تامل دارد

دندانپزشکی
Scroll to top