دندانپزشکی

معاینات دندانپزشکی؛ در مقاطع دبستان، سالیانه و در مقاطع متوسطه، فقط در سال ورود (هفتم و دهم) انجام می شود.

معاینه کنندگان: دندانپزشکان عضو کمیته پزشکی مجتمع

معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ طی آذر، دی و بهمن ۹۸ انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام معاینه دندانپزشکی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۱               سرکار خانم دکتر آل بویه

دبستان ۲               سرکار خانم دکتر بزّاز

متوسطه۱              جناب آقای دکتر جعفری نعیمی

متوسطه۲              جناب آقای دکتر جعفری نعیمی

برای اطلاع از وضعیت دندانهای فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات دندانپزشکی از این شرح است؛

از مجموع ۴۶۹ دانش آموز بررسی شده؛

۱۸۱ نفر دچار پوسیدگی دندان شیری (۳۹  %) و ۱۱۴ نفر هم مبتلا به پوسیدگی دندان دائمی (۲۴  %) بودند.

هیچ مورد توصیه به کشیدن دندان نداشتیم و به همه دانش آموزان دچار پوسیدگی، ترمیم دندان (پر کردن) توصیه شد.

سایر توصیه های درمانی به شرح زیر می باشد:

ارتودنسی: ۱۴۴ نفر (۳۱ %)

جرم گیری: ۱۴۸ نفر (۳۲ %)

فیشورسیلانت: ۱۴۷ نفر (۳۱ %)

* درصد افراد دارای دندان پوسیده (ترمیم نشده) را در نمودار زیر مشاهده کنید:

آمار ۲۵ درصدی دانش آموزان دچار پوسیدگی دندان دائمی در پایه دوم واقعاً نگران کننده است.

 

* نمودار زیر هم متوسط تعداد دندان پوسیده (ترمیم نشده) دانش آموزان هر پایه را نشان می دهد:

متاسفانه به طور متوسط هر دانش آموز پایه های اول، دوم، سوم و دهم بیش از دو دندان پوسیده در دهان دارند که بخصوص زنگ خطری برای نسل جدید متولد دهه نود است و جای تامل دارد

دندانپزشکی
Scroll to top