بایگانی اخبار سال ۹۰-۱۳۸۹

رویدادهای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

خرداد ۹۰- توزیع شماره اول سالنامه پیک سلامت اولیاء دانش آموزان مجتمع معلّم همراه با کارنامه در مقاطع ۴ گانه

خرداد ۹۰- نمودار نتایج معاینات اسکلتی آماده شد، به صفحه نتایج مراجعه کنید

اردیبهشت ۹۰- نمودار نتایج معاینات بینایی و دندانپزشکی آماده شد، به صفحه نتایج مراجعه کنید

اردیبهشت ۹۰- توزیع کارت سلامت دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان همراه با کارنامه

اردیبهشت ۹۰- توزیع کارت سلامت دانش آموزان دبستان۱ همراه با کارنامه

فروردین ۹۰- توزیع کارت سلامت دانش آموزان دبستان۲ در جلسه ۱۳۹۰/۲/۹

فروردین ۹۰- کارت سلامت دانش آموزان پایه اول راهنمایی (نتیجه کلیه معاینات سال تحصیلی جاری تکمیل و در فروردین ۹۰ به مسؤول پایه اول تحویل داده شد.

اسفند ۸۹- سالنامه پیک سلامت ویژه اولیای دانش آموزان در راه است …

اسفند ۸۹- معاینات اسکلتی دانش آموزان مقطع دبستان دو توسط جناب آقای ملااحمدی انجام و نتایج در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ به واحد پزشکی تحویل شد.

بهمن ۸۹- نمودار نتایج معاینات رشد سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ مقطع دبستان به سایت اضافه شد. از صفحه نتایج معاینات رشد دیدن فرمایید.

بهمن ۸۹- معاینات بینایی مقطع دبستان ۲ توسط پزشکان مجتمع طی دو ماه دی و بهمن ۸۹ انجام شد.

بهمن ۸۹- در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۴ دانش آموزان کم وزن دبستان یک توسط مسؤول واحد پزشکی ویزیت شدند.

بهمن ۸۹- معاینات رشد دانش آموزان مقطع راهنمایی توسط جناب آقای محمدیان انجام و نتایج در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ به واحد پزشکی تحویل شد.

بهمن ۸۹- معاینات رشد دانش آموزان مقطع دبستان دو توسط جناب آقای آقاجانی انجام و نتایج در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ به واحد پزشکی تحویل شد.

دی ۸۹- معاینات بینایی مقطع دبستان ۱ توسط سرکار خانم ها عباس پور و فرجاد انجام و نتایج در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ به واحد پزشکی تحویل داده شد.

دی ۸۹- تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ الی ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ برای انجام معاینات بینایی مقطع دبستان ۲ تعیین شد.

دی ۸۹- معاینات دندانپزشکی دانش آموزان مقطع راهنمایی توسط جناب آقای دکتر میرحسینی در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۴ انجام شد.

دی ۸۹- معاینات قلب و ریه، وضعیت عمومی و فشارخون دانش آموزان مقطع راهنمایی توسط پزشکان مجتمع و با همکاری خانم دکتر باریک بین و آقای دکتر گل نوری از ۱۳۸۹/۹/۷ الی ۱۳۸۹/۹/۹ انجام شد.

دی ۸۹- معاینات دندانپزشکی دانش آموزان مقطع دبستان ۲ توسط جناب آقای دکتر آراد در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۶ انجام شد.

دی ۸۹- معاینات قلب و ریه، وضعیت عمومی و فشارخون دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط پزشکان مجتمع و معاینه رشد ایشان توسط جناب آقای رحمتی در آبان و آذر ۸۹ انجام شد.

دی ۸۹- معاینات دندانپزشکی دانش آموزان مقطع دبستان ۱ توسط جناب آقای دکتر شفق در تاریخ ۱۲ و ۱۸ آبان ۸۹ انجام شد.

دی ۸۹- معاینات وضعیت عمومی و قلب و ریه دانش آموزان مقطع دبستان ۱ توسط پزشکان مجتمع در تاریخ ۱۶ و ۱۷ آبان ۸۹ انجام شد.

دی ۸۹- معاینات رشد دانش آموزان مقطع دبستان ۱ توسط سرکار خانم عباس پور انجام و نتایج در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۱ به واحد پزشکی تحویل داده

بایگانی اخبار سال ۹۰-۱۳۸۹
Scroll to top